Informace o projektu

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se problematikou brownfieldů zabývá dlouhodobě. Ve spolupráci s jednotlivými kraji nejprve zpracovala Vyhledávací studii pro lokalizaci brownfieldů, na kterou navazuje Národní strategie regenerace brownfieldů. Veřejně přístupná Národní databáze brownfieldů je jeden z nástrojů plnění cílů Strategie.

Vedle nabídky ucelených informací o jednotlivých lokalitách je cílem tohoto portálu také informovat o možnostech financování regenerace brownfieldů.

Analýza Operačních programů EU identifikuje aktivity, které je možné při oživovaní brownfieldů podpořit ze zdrojů Evropské unie.

Veškeré informace o plánech podpory je díky Databázi možné podrobně srovnávat s jednotlivými lokalitami a vybírat, které projekty jsou pro daná místa nejvhodnější. Důležitou součástí portálu jsou i odborné dokumenty a informace k problematice brownfieldů.

Cílem regenerace je zvýšit přitažlivost a hodnotu lokality na úroveň, kdy může přímo soutěžit s výstavbou na zelené louce. Dostatečná nabídka zrekultivovaných lokalit či zabezpečení financování nákladové mezery z veřejného sektoru pomůže snížit zbytečné zábory půdy pro investice na zelené louce, které jsou v rozporu s principy udržitelného rozvoje.

Národní strategie regenerace brownfieldů

Regenerace brownfieldů probíhala v České republice prozatím nesystémově. Uplatňuje se především individuální přístup na úrovni obcí. Národní strategie regenerace brownfieldů představuje velký krok směrem k centralizaci řešení této problematiky.

V současnosti probíhá schvalovací řízení tohoto strategického dokumentu.

Národní databáze brownfieldů

Databáze slouží k:

  • evidenci brownfieldů na celém území České republiky
  • výběru lokalit pro jejich budoucí využití a urychlení jejich regenerace
  • jako podklad pro stanovení priorit regenerace, tvorbu regeneračních programů a plánů
  • vytipování objektů pro projekty s veřejnou podporou
  • statistickým účelům

Úvodní stránka Informace o projektu