UPOZORNĚNÍ

Omlouváme se za nefungující registrace, na nápravě se pracuje

V současné době Agentura CzechInvest spravuje dvě databáze, týkající se brownfieldů:

  • 1) Národní databáze brownfieldů
  • 2) Databáze nemovitostí pro potřeby OPPIK

1) Národní databáze brownfieldů

Do veřejné části Národní databáze brownfieldů si majitelé registrují brownfieldy za účelem jejich prodeje/ pronájmu, přes tlačítko „vložit nový brownfield“ dole na této stránce.

Při vkládání brownfieldů do databáze je třeba vyplnit celý dotazník, aby měl případný zájemce o koupi/ pronájem pro své rozhodování co nejvíce informací. Po registraci lokality bude v řádu několika pracovních dní provedena kontrola vložených údajů. V případě, že informace k registrované lokalitě budou dostačující a brownfield splní definicí brownfieldů dle CzechInvestu (viz. Definice Brownfieldu) bude lokalita zaregistrována a majitel informován prostřednictvím emailu. Součástí registrace je Souhlas se zveřejněním na jehož základě bude dotyčný brownfield publikován na webových stránkách www.brownfieldy.cz.

2) Databáze nemovitostí pro potřeby OPPIK

Pro vkládání nemovitostí do databáze nemovitostí pro účely dotací z OP PIK pokračujte prosím zde - brownfieldy-dotace.czechinvest.org. Na těchto stránkách naleznete i podrobný manuál pro registraci nemovitosti pro potřeby OP PIK. Informace obsažené v manuálu, tak i na webových stránkách brownfieldy-dotace.czechinvest.org vycházejí z podmínek Výzvy II. Programu Nemovitosti. Jedná se o neveřejnou databázi.

V současné chvíli je již uzavřeno přijímání předběžných žádostí pro tyto Výzvy. Předpokládaný termín vyhlášení další Výzvy je plánován na leden 2018.


Definice brownfieldu

„Brownfield definujeme jako nemovitost (pozemek, objekt, areál), která je nedostatečně využívána, zanedbána a případně i kontaminována, nelze ji efektivně využívat, aniž by proběhl proces její regenerace. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity.“


Úvodní stránka Seznam vložených brownfieldů